Blog

TATA TERTIB PENGAMBILAN IJAZAH
Pengumuman

TATA TERTIB PENGAMBILAN IJAZAH

Diberitahukan kepada seluruh alumni STIKES Banyuwangi yang sampai dengan saat ini belum mengurus ijazah transkrip, diharap segera mengurus dan menyelesaikan segala kewajibannya dengan memperhatikan aturan sebagai berikut :

  1. Pengurusan ijazah dapat dilayani pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 09.00 – 15.00WIB
  2.  Syarat pengurusan ijazah : berpakaian rapi, sopan, serta bersepatu (tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan jeans)
  3. Pengurusan ijazah setelah satu tahun kelulusan akan dikenakan denda biaya perawatan ijazah
  4. Batas waktu pengurusan dokumen tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan ini diterima
  5. Apabila sampai batas waktu tersebut, tidak diselesaikan, maka kami/pihak STIKES Banyuwangi tidak bertanggung jawab atas keberadaan, kehilangan, maupun kerusakan pada dokumen tersebut
  6. Untuk pengambilan ijazah transkrip dengan menyertakan blangko bebas administrasi
  7. Dalam pengambilan ijazah transkrip tidak boleh diwakilkan, jika terpaksa diwakilkan harus menyertakan surat kuasa.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


Counter